Loopbaancoaching

Voor wie

De gevoelde noodzaak tot verandering van een werksituatie kan ontstaan om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld een ambitie tot groei en ontwikkeling, een betere functie, een andere werkgever of arbeidsvoorwaarden. De invulling van een werkverandering is vaak lastiger als de aanleiding zit in zaken als; niet weten wat je wil, onzekerheid over je eigen kunnen, onwenselijke persoonlijke omstandigheden of nog fundamenteler; een gevoel van onvervuldheid of gebrek aan zingeving. In mijn loopbaancoaching kijken we naar alle professionele en persoonlijke drijfveren én drempels.

Werkwijze

Voorafgaand aan een mogelijk coachtraject start ik met een kosteloos intakegesprek. Om je vragen en de doelstelling en duur van het coachtraject helder te krijgen. En om te zien of we persoonlijk klikken. Na het intakegesprek ben je vrij om aan te geven of je met mij een coachtraject wil starten.

In mijn loopbaan coaching komen we gezamenlijk tot een helder inzicht in je (mogelijk verborgen) talenten, vaardigheden, wensen en ambities. Dat leidt tot een helder profiel waarmee je gericht op zoek kan naar een passende functie en werkgever.

Mijn jarenlange ervaring als zelfstandig projectmanager (ZZP-er) hebben me veel inzicht en kennis gegeven over het zelfstandig ondernemerschap en het functioneren van uiteenlopende bedrijven en overheden. Wat weer nuttige bagage is in mijn loopbaancoaching.

De intensiteit of duur van een coachtraject is afhankelijk van je individuele vraag. Maar gemiddeld zijn er tussen de 5 en 10 sessies nodig om te komen tot een tastbaar resultaat.

Kosten

De kosten worden maandelijks gefactureerd op basis van het aantal gehouden sessies. Het is ook mogelijk een prijsafspraak te maken over een totaal coachtraject, mits daar een redelijke inschatting van te maken is. Mijn tarieven zijn bij mij op te vragen.

Stuur vrijblijvend een e-mail of neem telefonisch contact op voor vragen of een kennismaking:

Mail icon