Levenspadcoaching

Voor wie

Ieder mens komt in zijn of haar leven tegenslag tegen. Of worstelt soms met dilemma’s, weerstanden of angsten. Dat kan gekoppeld zijn aan van alles; een bepaalde levensfase, persoonlijke eigenschappen, ziekte, je werk, relaties of een onwenselijke leefsituatie. Maar ook aan onvervulde wensen of behoefte aan meer zingeving.

Als zo’n situatie te lang voortduurt kan dat aanleiding geven tot een telkens maar weer terugkerend ongemak of onzekerheid, frictie in werk of relaties, somberheid, vermoeidheid of zelfs een depressie.

Soms is het niet eenvoudig om daar eigenhandig oplossingen voor te vinden. Ik kan je helpen je problemen inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Je leert jezelf door mijn coaching beter kennen, en je zal beter in staat zijn om vanuit eigen kracht wenselijke veranderingen te realiseren.

Werkwijze

Voorafgaand aan een mogelijk coachtraject start ik met een kosteloos intakegesprek. Om je vragen en de doelstelling en duur van het coachtraject helder te krijgen. En om te zien of we persoonlijk klikken. Na het intakegesprek ben je vrij om aan te geven of je met mij een coachtraject wil starten.

De intensiteit of duur van een coachtraject is afhankelijk van je vraag. Tijdens het intakegesprek wordt meestal duidelijk wat de omvang van het traject zal kunnen zijn.

Kosten

De kosten worden maandelijks gefactureerd op basis van het aantal gehouden sessies. Het is ook mogelijk een prijsafspraak te maken over een totaal coachtraject, mits daar een redelijke inschatting van te maken is. Mijn tarieven zijn bij mij op te vragen.

Stuur vrijblijvend een e-mail of neem telefonisch contact op voor vragen of een kennismaking:

Mail icon