Persoonlijke loopbaancoaching

Behoefte aan ondersteuning in je loopbaan kan allerlei redenen hebben; omdat je geen baan hebt en niet weet wat je wil, uit onvrede met je bestaande werksituatie, door gebrek aan energie en motivatie in je functie. Of juist vanuit een wens tot verandering of groei maar waarin je allerlei vragen en weerstanden tegen komt.

Werkwijze

Voor loopbaancoaching gebruik ik een vaste methode om te komen tot een helder inzicht in je (mogelijk verborgen) talenten, vaardigheden, wensen en ambities. Als dat speelt kunnen we ook werken aan het wegnemen van persoonlijke weerstanden daarin. Het resultaat is een op jouw persoon toegesneden profiel waarmee je gericht aan de slag kan in de realisatie van een functie, baan of bedrijf.

De intensiteit of duur van een coachtraject is afhankelijk van je individuele vraag. Maar gemiddeld zijn er rond de 5 sessies van ongeveer een uur nodig om te komen tot een tastbaar resultaat.

Kosten

De kosten worden maandelijks gefactureerd op basis van het aantal sessies maal mijn tarief. Het is ook mogelijk een prijsafspraak te maken over een totaal coachtraject, mits daar een redelijke inschatting van te maken is. Mijn tarieven zijn per e-mail bij mij op te vragen.

Stuur vrijblijvend een e-mail of neem telefonisch contact op voor vragen of een kennismaking:

Mail icon