Persoonlijke coaching

Op mijn coaching kan je een beroep doen bij persoonlijke vragen of problemen, met betrekking tot belangrijke keuzes en dilemma’s in je leven, relaties, belangrijke veranderingen die je doormaakt of juist wil gaan inzetten. Dingen waar je van uit balans bent, waarin je emoties de overhand nemen, je energie weg is en waarop je geen passend antwoord of oplossing hebt gevonden. Daarin kan ik je helpen.

Werkwijze

Voorafgaand aan een mogelijk coach-traject start ik met een kosteloos intakegesprek van ± 1 uur. Om kennis te maken, je vraag of problematiek te verkennen en de doelstelling en duur van een mogelijk coachtraject helder te krijgen. Maar ook om te zien of we persoonlijk een beetje klikken. Na het intakegesprek ben je vrij om aan te geven of je met mij een coachtraject wil starten.

De intensiteit of duur van een coachtraject is afhankelijk van je vraag. Maar gemiddeld zijn er tussen de 5 en 10 sessies van ongeveer een uur nodig om te komen tot een tastbaar resultaat.

Kosten

De kosten worden maandelijks gefactureerd op basis van het aantal sessies maal mijn tarief. Het is ook mogelijk een prijsafspraak te maken over een totaal coachtraject, mits daar een redelijke inschatting van te maken is. Mijn tarieven zijn bij mij op te vragen.

Stuur vrijblijvend een e-mail of neem telefonisch contact op voor vragen of een kennismaking:

Mail icon